Vinje Kommune

Vinje Kommune

Besøksadresse:
Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 Vinje
Telefon:
+47 35 06 23 00
Fax:
+47 35 06 23 01
E-post:
Nettside:
Skriv ut

I Vinje Kommune er det hundrevis av små og store vann som til sammen dekker et areal på 250 km2.

Rauland, Haukeli og Vinje et stort og variert tilbud til deg. Du må kjøpe fiskekort som gjelder for det vannet du ønsker å fiske i. Barn under 16 år kan fiske gratis – husk gyldig legitimasjon.

I Vinje er det opna for snarefangst etter rype frå og med 1. november til og med 28. februar. Det skal førast regelmessig tilsyn med snarene, minst kvar 2. dag.

Les mer om småviltjakt, elgforvaltning, hjorteforvaltning, villreinforvaltning, rådyrforvaltning, beverforvaltning og rovdyr på våre hjemmesider.