Always a better way!

Toyota Norge AS

Besøksadresse:
Svelvikveien 59
Postadresse:
3039 Drammen
Telefon:
32 20 50 00
Nettside:
Skriv ut
TOYOTA - til alt, overalt!

Det er 50 år siden de første Toyota Crown ble losset på havna i Oslo - og innledet det som må kalles et bileventyr i Norge. På fem tiår har Toyota etablert seg som en av de lendende aktørene i bilbransjen. Mer enn 650.000 Toyota er solgt i Norge siden starten.