Sunndal Fjellstyre

Sunndal Fjellstyre

Besøksadresse:
Sunndal Næringshage, Auragt 3, 1. etasje
Postadresse:
Postboks 57, 6600 Sunndalsøra
Telefon:
+47 71 68 99 85
E-post:
Nettside:
Skriv ut
Sunndal Fjellstyre

Sunndal statsallmenning hører til Dovre / Snøhettaområdet, og det meste av allmenningen ligger innenfor grensene til den nye nasjonalparken, Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark.

Med sine 480 km2 og rundt 100 fiskevatn er Sunndal statsallmenning et eventyrlig område for sportsfiskere, jegere og friluftsfolk.

Sunndal Fjellstyre har 4 hytter i høyfjellet til utleie samt et gapahukanlegg i Torbudalen.

Torbudalshytta, Håkodalshytta og Karistu kan bestilles hos Statoil, 6600 Sunndalsøra. Tlf. 941 89 451.

Storvassbua bestilles hos Gjøra Handel Tlf. 71 69 20 20
Bestillinger for sesongen mottas fra 01. februar
Hyttene disponeres fra kl. 15.00 første dag til 15.00 siste dag.

Vikseterplassen gapahukanlegg: Bestilles hos Trædal hotell og turistsenter. tlf 716 98700 eller mail post@tredal-turistsenter.no