Statskog SF

Statskog SF

Besøksadresse:
Søren R. Thornæs vei 10, 7801 Namsos
Postadresse:
Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon:
07 800
E-post:
Nettside:
Skriv ut

Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier for framtida.
- Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge
- Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre
- Statskog har virksomhet innen fire kjerneområder: eiendom, energi, skog, friluftsliv
- Statskog utvikler områder for bygging av hytter og festetomter
- Statskog sikrer allmennhetens rettigheter på statens grunn
- Statskog er den største tilbyder av jakt til allmennheten
- Statskog tilbyr ”Statskogs Norgeskort” – et felles fiskekort for statens grunn (utenom statsallmenning). Statskog tilbyr her gratis fiske inntil fylte 20 år og etter 67 år
- Statskog har ca. 70 hytter på korttids leie over hele landet
- Statskog tilrettelegger for allment friluftsliv
- Statskog fokuserer på økt produksjon av fornybar og CO2-nøytral energi
- Statskog bidrar til verdiskaping i regioner der Statskog har eiendommer