Statens Kartverk

Statens Kartverk

Besøksadresse:
Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss
Postadresse:
3507 Hønefoss
Telefon:
08 700 (fra utlandet + 47 32 11 83 00)
Fax:
32 11 81 01
E-post:
Nettside:
Skriv ut

Kartverket har eit nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, driftar det nasjonale eigedomsregisteret og utfører all tinglysing i Noreg.

Som nasjonal geodatakoordinator leier og samordnar Kartverket arbeidet med den nasjonale geografiske infrastrukturen i Noreg.

Kartverket deltar i ei rekkje bistandsprosjekt som bidrar til betre kartlegging og eigedomsregistrering i utviklingsland og andre land som treng hjelp til dette.

På Norgeskart.no finner du Kartverkets frie digitale norgeskart med data fra en rekke av våre datasett. Bruk det som oversiktskart, eller zoom inn på ditt turområde på land eller til havs.