Stangeskovene AS

Stangeskovene AS

Besøksadresse:
​Vikoddenveien 137, 1930 Aurskog
Postadresse:
​Vikoddenveien 137, 1930 Aurskog
Telefon:
+47 63 86 59 00
Fax:
+47 63 86 59 19
E-post:
Nettside:
Skriv ut

Aktieselskabet Stangeskovene ble stiftet i 1899.

Historien starter langs elva Tista i Halden-vassdraget allerede på 1600-tallet - kanskje før. I århundrer har familien Stang vært knyttet til skogbruk og trelasthandel i Haldenvassdraget.

Det var først i 1899 at Stang-familiens mangfoldige virksomhet ble samlet i ett selskap, og det var Niels Anker Stang som stod bak.
Da han var 67 år skrev han brev til sin eldste svigersønn, dr. Johan Schweigaard, hvor han ytret ønske om å overlate eiendommene, som da utgjorde ca 175.000 da, til sine svigersønner.

Niels Anker Stang hadde et langsiktig perspektiv på sin virksomhet. Svigersønnene fulgte opp driftsmodeller som sikret utvikling av en sterk og lønnsom bedrift. I bunnen lå to grunnpilarer - en langsiktig skogpolitikk og en langsiktig personalpolitikk.

Senere slektsledd og ledere i selskapet har ført arven videre. Selv i perioder med økt konkurranse og sterkt vekslende tilgang på skurtømmer, har bedriften holdt fast ved sin langsiktige forretningside: Stangeskovene er en leverandør av kvalitetsvirke tilpasset markedets behov.