Pasvik Folkehøgskole

Pasvik Folkehøgskole

Besøksadresse:
Pasvik Folkehøgskole, 9925 Svanvik
Postadresse:
Pasvik Folkehøgskole, 9925 Svanvik
Telefon:
+47 78 96 41 00
Fax:
+47 78 96 41 01
E-post:
Nettside:
Skriv ut
Pasvik Folkehøgskole

Her får du endelig tid til faglig fordypning og til å forske i dine interesseområder. I en læringsprosess som omfatter hele mennesket. Linjefaget du velger blir selvfølgelig viktig, men internatlivet og alt det andre som skjer på folkehøgskolen er med på å gi deg en helt spesiell kompetanse. En sosial og faglig kompetanse som vil bety mye for deg resten av livet og som mange arbeidsgivere vet å verdsette. Vi legger alt til rette for at du gjennom samhandling med andre vil oppleve glede, tilhørighet og trygghet.

Få, om noen folkehøgskoler reiser så mye som oss. I tillegg til turene på linjefaget har vi mange fellesreiser. Vi strekker oss langt for å tilpasse turene ut i fra interessene til elevene. Eksempelvis kan du i en uke få være elev på en skole i Murmansk og samtidig få bo i et russisk hjem.Senere får du sammen med hele skolen oppleve kanskje verdens vakreste by, St. Petersburg.

"MITT ALLER BESTE ÅR"
- sier elevene, også når vi møter dem mange år etter de var elever på Pasvik folkehøgskole. Varige vennskapsbånd knyttes mellom deg og andre ungdommer. Personalet er kjent for å være en humørfylt gjeng. Du skal få bryne deg på oss og sammen skal vi gjøre det neste året til det beste i ditt liv. Ta steget! Kom til Pasvik folkehøgskole langt mot nord og lengst øst.