Norsk Terrier Klub

Norsk Terrier Klub

Postadresse:
Postboks 90, Økern, 0508 Oslo
Telefon:
97 47 49 44
E-post:
Nettside:
Skriv ut
Norsk Terrier Klub

Norsk Terrier Klub ble stiftet 18. desember 1933 og har i dag ca 5.200 medlemmer. «KIubbens formål er på enhver tjenlig måte å arbeide for å fremme kjennskap til, bruk, avl og foredling av terriere».

Norsk Terrier Klub er en medlemsklubb i Norsk Kennel Klub og er spesialklubb for 32 terrierraser:
Airedale terrier, Amerikansk staffordshire terrier, Australsk terrier, Bedlington terrier, Border terrier, Brasiliansk terrier, Bull terrier, Cairn terrier, Cesky terrier, Dandie dinmont terrier, Engelsk toy terrier, Fox terrier glatthåret, Fox terrier ruhåret, Irish glen of imaal terrier, Irish softcoated wheaten terrier, Irsk terrier, Jack russell terrier, Japansk terrier, Kerry blue terrier, Lakeland terrier, Manchester terrier, Miniature bull terrier, Norfolk terrier, Norwich terrier, Parson russell terrier, Sealyham terrier, Silky terrier, Skotsk terrier, Skye terrier, Staffordshire bull terrier, Tysk jakt terrier, Welsh terrier og West highland white terrier.

Som medlem i Norsk Terrier Klub har du rett til å delta på utstillinger, konkurranser og prøver innenlands tilsamme avgift som ved direkte medlemskap i Norsk Kennel Klub. Norsk Terrier Klubs medlemsblad, "TERRIERBLADET", utkommer med 4 nummer i året. Her skrives det om det meste som foregår i Terrier-Norge. I tillegg får medlemmene tilsendt Hundesport som er Norsk Kennel Klubs blad og som kommer ut med 10 nummer i året.

Rasene Airedale terrier, Bull terrier, Cairn terrier, Irish softcoated wheaten terrier, Jack russell terrier, Staffordshire bull terrier og West highland white terrier har sine egne rasegrupper innen Norsk Terrier Klub. Som medlem i en av disse gruppene, får du i tillegg til Terrierbladet og Hundesport, også tilsendt gruppens eget medlemsblad. Norsk Terrier Klub har raserepresentanter for de fleste av de øvrige rasene. Raserepresentantene og rasegruppene forsøker å skape en tettere kontakt mellom medlemmer med samme rase, og mellom medlemmene og moderklubben, Norsk Terrier Klub.

Norsk Terrier Klub arrangerer medlemsmøter, dressurkurs, ringtrening, utstillinger, hitrening, hiprøver, trimmekurs, agilitytrening, agilitystevner og sportrening.