Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Skriv ut

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske. Vi har rundt 113.000 medlemmer, fordelt på 573 lokalforeninger og 19 fylkeslag.

Ved hovedkontoret på Hvalstad i Asker er vi 40 ansatte. I tillegg har vi ansatte medarbeidere i alle fylker. Forbundet utgir bladet Jakt & Fiske, som er landets største jakt- og fiskemagasin, med et opplag på 85 000 eksemplarer som leses av ca. 230 000 personer.

DET ER FOR TIDEN INGEN UTLYSTE STILLINGER