Lifeline AS

Telefon:
+47 22 07 19 40 / +47 22 07 19 40
Fax:
+47 94 76 50 77 / +47 94 76 50 77
Nettside:
Skriv ut

Lifeline har i dag har et stort internasjonalt forskningsnettverk der vi gjensidig utveksler kunnskap, informasjon og grunnforskning innen klinisk ernæring. Lifeline har i denne sammenheng bidratt med ideer, forelesninger og forskningsdata i samarbeid med bioteknologiselskaper, universiteter og forskningssentere.
I Lifeline Advisory Board sitter en rekke forskere og professorer med spisskompetanse innen de områder vi arbeider.

Et av våre første produkter var ”Lifeline Førstehjelpsknapp”, en spesiallaget damptett, vanntett beholder for oppbevaring av medisin til førstehjelp ved huggormbitt, dersom det er lang reisevei til dyrlege. Dette ble en suksess og svært mange hunder går i dag rundt med en slik ”knapp” i halsbåndet.

Klinisk ernæring er et svært viktig fagområde når det gjelder å forebygge sykdom og påvirke utvikling av allerede eksisterende sykdom. Ved en rekke tilstander og lidelser øker behovet for visse næringsstoffer, mens omsetning av andre stoffer nedsettes. Ved å øke eller redusere tilførsel av essensielle næringsstoffer kan progresjon (utvikling) og alvorlighetsgrad av en rekke tilstander påvirkes.