Grong Videregående Skole

Grong Videregående Skole

Postadresse:
7870 Grong
Telefon:
74 31 28 00
Fax:
74 32 28 28
E-post:
Nettside:
Skriv ut
Grong Videregående Skole

Høgskoletilbud

Sportsfiskebasert næringsvirksomhet

Liker du å arbeide ute i naturen? Ønsker du å utdanne deg innenfor naturbasert reiseliv eller næring?

Studiet Sportsfiskebasert næringsvirksomhet utdanner deg for et målrettet praktisk fiske etter ulike arter i både fjellvann, elv og sjø. Vi tilbyr den eneste sertifiseringen for instruktør i fluekasting og fluefiske som har et høgskolestempel.

Fagene naturbasert reiseliv og bedriftsstrategier gjør det mulig for deg å omsette dine sportsfiskekunnskaper til morgendagens jobb, enten innenfor naturforvaltning, som guide og instruktør eller i en egen bedrift.

Årsstudiet kan du fortsette inn i et bachelorløp i naturoppsyn. Et samarbeid mellom Grong vgs og Høgskolen i Nord Trøndelag.