Felleskjøpet

Felleskjøpet

Telefon:
+47 03 520
Nettside:
Skriv ut
Felleskjøpet

I 2016 er det 120 år siden Felleskjøpet ble stiftet, noe som vil feires og markeres gjennom hele året. Samvirke som organisasjonsform står fortsatt fjellstøtt, satsningen er stor og utviklingen rask.

Felleskjøpet er en sprek 120-åring som stadig utvikler seg for å møte krav, behov og ønsker fra alle interessenter – fra bønder, politikere og opinion, til kunder i butikk. Felleskjøpet har alltid hatt tett samarbeid med bønder, som også er medlemmer og medeiere. Fra 1994, da den første FK-butikken så dagens lys, har også forbrukerne vært en viktig målgruppe.

ER FELLESKJØPET RELEVANT FOR DEG?
Mange har et forhold til Felleskjøpet. For bonden er vi en viktig leverandør av driftsmidler til landbruket, og den største kjøperen av norskprodusert korn. For forbrukeren er forholdet og inntrykket mer fragmentert. Du kan stikke innom en butikk for å få gode produkter tilpasset ditt behov, enten det er hagepleie, snørydding, skogsarbeid eller riktig mat til husdyr. Sistnevnte ble i 2014 utskilt som eget satsningsområde med åpning av Felleskjøpet Fôr & Fritid (FFF) på CC Stadion i Hamar.

Uansett hvor du møter Felleskjøpet er vårt mål at den grønne og gule logoen speiler en sterk faghandel – 120 år tilbake i tid, nå og i fremtiden.

FELLESKJØPET ETABLERES
I dag, som i 1896, er den enkle ideen at felles innkjøp gir bedre innkjøp. Det skal gi best mulig økonomi for den enkelte bonde; både på kort og lang sikt.

Samvirkefilosofien vokste frem parallelt med moderniseringen av landbruket i siste halvdel av 1800-tallet. Bønder samlet krefter og penger for å skaffe seg nødvendig produkter. De allierte seg rundt i landet i såkalte landhusholdningsselskaper som i neste omgang fant det fornuftig å opprette større samvirke for fellesinnkjøp av driftsmidler. Østlandet var først ute i 1896 med Kai Møller som initiativtaker til opprettelsen av Felleskjøpet. Andre områder fulgte etter fra 1900 og utover.

12 VIKTIGE MILEPÆLER
1896 – Landhusholdningsselskabernes Fællesindkjøbsforening stiftes og blir senere Felleskjøpet Østlandet

1900 – Felleskjøpet Vestlandet og Felleskjøpet Trondheim stiftes

1920 – Troms Felleskjøp stiftes

1973 – Fusjon mellom Felleskjøpet Trondheim og Troms Felleskjøp

1999 – Fusjon mellom Felleskjøpet Østlandet og Felleskjøpet Vestlandet. Felleskjøpet Øst Vest etableres

2000 – Fusjon mellom Felleskjøpet Øst Vest og Møre Felleskjøp

2003 – Felleskjøpet Øst Vest kjøper Norgesmøllene som markerer starten på Felleskjøpets satsing på matmel og bakerivirksomhet

2004 – Felleskjøpet Øst Vest kjøper Mesterbakeren

2007 – Felleskjøpet Trondheim og Felleskjøpet Øst Vest fusjonerer og blir til Felleskjøpet Agri

2014 – Felleskjøpet engasjerer seg i debatten rundt beredskap av matkorn, fôrkorn og såvarer og kjøper Stavanger havnesilo

2014 – Felleskjøpet Agri flytter inn i nytt hovedkontor i Depotgata 22 på Lillestrøm

2015 – Fusjon mellom Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal (FKNR) og Felleskjøpet Agri

Utviklingen av Felleskjøpet som virksomhet har vært og er betydelig. Parallelt har den teknologiske utviklingen skutt fart. Selv om mange bønder fortsatt holder fast ved en tradisjonell driftsform, er det mange som ser på mulighetene som ligger i ny teknologi. Resultatet ser vi blant annet i form av mer eller mindre selvgående treskere og automatiserte fjøs med roboter som tar seg av melking og renhold.

Utviklingen er spennende og vi skal være helt i front.