Fangstmann.no

Fangstmann.no

Postadresse:
Strandgata 22, 6230 Sykkylven
Telefon:
+ 47 926 14 538 (09-16)
E-post:
Nettbutikk:
Skriv ut
Fangstmann.no

Vi er NORGES største fangstbutikk og supplerer alle behov innen begrepet fangst. Alt fra fotografer som bruker luktstoff for å få inn ei gaupe, fangstmenn som fangster rev, mår og gaupe i Norden til Statens Naturoppsyn som fanger otere på rullebaner. Vi er din partner innen fangst og hjelper deg til å fange, skremme eller lokke inn det du måtte ønske av dyr. Det er skrevet flere artikler om oss i jaktblader og vi er ressurs for statlige som SNO, Statenes Naturoppsyn, DN, NJFF, Skadedyrfirmaer, Gårdeiere, Farmere, Oppdrettere og ikke minst private.