Flotte jaktterreng - godt laksefiske.

AS Meraker Brug

Besøksadresse:
Meråker
Postadresse:
7530 Meråker
Telefon:
74 81 49 00
Fax:
74 81 08 20
E-post:
Nettside:
Skriv ut
AS Meraker Brug

AS Meraker Brug er hovedsakelig eid av Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og av selskapet Astrup Fearnley AS. Totalt er det 79 akjonærer i selskapet.
Eiendommens totalareal er i overkant av 1,3 millioner daa fordelt på fire kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag. AS Meraker Brug er med store skog- og utmarksarealer en av de ledende aktører i norsk utmarksforvaltning med lange tradisjoner og bred erfaring. Selskapet legger stor vekt på å besitte høy egenkompetanse innenfor kjernevirksomheten. Det legges vekt på en langsiktig og miljøvennlig ressursforvaltning med tanke på framtidige generasjoner.
Administrasjonen ligger i Meråker kommune med kontorer på Brugetsgården.